Taksatarra on sovellus, jonka avulla

luot hinnaston taksimatkan hinnan ilmoittamiseen

Taksatarra

Suunnittele ja tilaa helposti verkkokaupasta

Taksatarra on selainpohjanen sovellus, jonka avulla voit suunnitella ja tilata uuden Traficomin määräyksen mukaisen hinnaston.

Taksatarra sovellus on erittäin helppokäyttöinen.

Traficomin on antanut 24.5.2021 määräyksen taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta taksin ulkopuolella. Määräyksessä on tarkoin määritelty; värit, minimikoko, fontti, fonttien pistekoot, rivivälit, käytettävät ikonit ja ikonien koot.
Hinnastossa on oltava muun muassa esimerkkimatkan hinta ja hinnastosta on käytävä ilmi, jos erityisryhmille tarjotaan lisäpalveluita. Hinnastovaatimus koskee taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.
Määräys on astunut voimaan 1.9.2021.

TAKSATARRA

Sovellus on erittäin helppokäyttöinen